/// LOCATIONS:

 

01 /// UMETNI?KI PAVILJON ?CVIJETA ZUZORI?? Tue-Fri 13-19 h, weekend 12-18 h

Izlo?bena celina: NEW CONSTELLATIONS –  I’ll stop the world and melt with you

Izlaga?i/ce: Adna Muslija, Clément Bedel, Danijela Matovi?, Iva Palurovi?, Iris Blauensteiner, Jelena Mici?, Jovan Tur?inovi?, KOLXOZ, Katarina Stanojlovi?, Konstantinos Petrovi?, Lidija Risti?, Ljubomir Popovi?, Marija An?elkovi?, Marko Ribo?ki?, Milica Mijajlovi?, Milica Vesi?, Nina Puhar i Milica ?ujovi?, Ognjen Rodi?, Sanja An?elkovi?, Sanja ?opi?, Sara Milojevi? i Luka Jovanov, Shaotong He, Sofija Pavkovi?, Sonja Jo, Top?iderska klasa (Aleksandar Jovanovi?, David Radonji?, Jovana Blagojevi?, Ksenija Erjavec, Marija Soluji?, Marijana Arunovi?, Marko Obradovi?, Mihailo Risti?, Nevena Ostoji? i Pavle ?ur?i?), Vanja Novakovi?, Vanja ?uni? i Pavle Banovi?, Vera Kavaleuskaya, Viktoria Schmid, ?arko Aleksi?

 

02 /// ULUS GALLERYTue-Sun 13-20 h

Izlo?bena celina: BUBBLE: Dropped in the state of imaginary grace

Izlaga?i/ce: Davud Turkovi?, Isidora Krsti?, Jana Gligorijevi? i Marija Stankovi?, Jelena Mili?evi?, Milena Petronijevi?, Nik?a Suzi?, Pavle Golijanin, Sara Masnikosa, Tamara Milo?evi?, Zulfikar Filandra

 

ULUS GALLERY - THE BASEMENTTue-Sun 13-20 h

Izlo?bena celina: BORDERLINE: I saw the world thrashing all around your face

Izlaga?i/ce: Ana Aleksi?, Andrijana Bugari?, Anja Ton?i?, Glen De Cock, Ivana Mirchevska i Elena Chemerska, Ksenija Tajsi?, Léa Tissot-Laura, Miljana Nikovi?

 

03 /// AMAM – STARO TURSKO KUPATILO (Planetarijum), Wed-Sun 15-19 h

Izlo?bena celina: #GOALS: Dream of better lives

Izlaga?i/ce: Aleksandar Radi?evi?, Juliana Nozomi, Kristina Bajilo, Mila Pani?, Pavle ?ur?i?, Tara Rodi?

 

04 /// THE OLD GUNPOWDER WAREHOUSE (BARUTANA), Wed-Sun 11-19 h

Izlo?bena celina: BATTLEGROUND: There’s nothing you and I won’t do

Izlaga?i/ce: Darja Mamula, Katarina Ilija?evi?, Marija Nikoli?, Milena Ivanovi?, Nikola Radosavljevi?, Romana Pehar, SABA (Silvia Amancei i Bogdan Armanu), Slobodan Sailovi?, Vojislav Pavlovi?

 

05 /// THE ROMAN WELL, Wed-Sun 11-19 h

Izlo?bena celina: REMEDY: I made a pilgrimage to save this humans race

Izlaga?i/ce: Bojana Brankovi?, Kristina Palanjuk, Nemanja Milenkovi?, Rita Nobre, Sofiia Sorokina, Tisa Ne?a Herlec i Mojca Zupan?i?

 

06 /// THE MILITARY BUNKER, Wed-Sun 11-19 h

Izlo?bena celina: UNDERNEATH: Moving forward using all my breath

Izlaga?i/ce: Anja ?tark, Darko Sreti?, Dunja ?orlomanovi?, Lazar Stoji?, Milena Petrovi?, Pavle Radovi?, Vladimir Vasi?

 

07 /// THE AMUSEMENT PARK

Izlaga?i/ce: Borjan Gruji?, Nastasija Franklin i Jelena Krivokapi?, SABA (Silvia Amancei i Bogdan Armanu)

 

08 /// PRINCESS LJUBICA’S RESIDENCE - BELGRADE CITY MUSEUM, utorak-?etvrtak i subota: 10-17h pet: 10-18h, ned: 10-14h

Izlo?bena celina: IDENTITIES: Was it always mesh and lace?

Izlaga?i/ce: Adrienn Újházi i Marija ?umarac, Dea D?ankovi?, Dejan Krsti?, Karen Nhea Nielsen i Marko Guti? Mi?imakov, Katarina Vasiljevi?, Lubica Mildeova, Nata?a Nedelkova, Sandra Laki?evi?, Sara Apostolovi?, Sa?a Tati?, Sofija Mil?i?, Sofija Modo?anov, Sybil Montet, Teodora Dimitrijevi?, ?eljka Aleksi?

 

09 /// FOOTNOTE CENTRETue-Sat 15-19 h

Izlo?bena celina: TÊTE-À-TÊTE: The future’s open wide

Izlaga?i/ce: Agata Szymanek, Aleksandar Rakezi?, Alexandra Papademetriou, Hekler (Nata?a Prljevi?, Jelena Prljevi?, Sonja Blum), Maja Simi?i?, Milica Duki?, Na?a Kra?unovi?, Denise Lee, David Bilek, Tijana Radenkovi?

 

10 /// JAVNI PROSTORI U OKVIRU BEOGRADKSE TVR?AVE ? na otvorenom

?eta?ka zona na terasi Gornjeg grada – Bogdan ?ukanovi?
Plato ispred UP Cvijeta Zuzori? – Darija Dragojlovi?
Zelena povr?ina ispred Amam kupatila – Jelisaveta Rapai?
Zelena povr?ina u blizini Amam kupatila – Rebekka Ana Aimée Stuhlemer
Damad Ali Pa?ino Turbe – Samit Nesvrstanih

 

X /// JAVNI PROSTORI IZVAN BEOGRADSKE TVR?AVE

Branko’s bridge – silazak sa mosta prema Zelenom vencu i Gavrila Principa: Alma Ga?anin, ?Good life?

Ku?a legata, Kneza Mihaila 46: Bojan Stoj?i? ?Seeking for a person?

To?in Bunar – posle isklju?enja sa autoputa kod studentskog doma ?11. april?: Kemil Bekte?i, ?Bekte?i?

Gavrila Principa street – preko puta Ekonomskog fakulteta i O? ?Isidora Sekuli??: Olena Newkryta, ?Und Wir Mittendrin. Wir sind Hier. Wir sind bei Uns?

Ulaz Vojnog muzeja + pe?a?ki prelaz iz Knez Mihailove ulice ka Beogradskoj tvr?avi: Jovana Sudimac, ?Swooshe Grip 1?

 

Y /// PERFORMANCES / EVENTS

Izvo?a?i/ce: Aleks Zain i Nata?a Milojevi?, Nemanja Bo?kovi?, Nina Risti?, Ognjen Rodi?, Sonja Radakovi?, Stefan Luki?, Tisa Ne?a Herlec i Mojca Zupan?i?, Viking Krew

 

11 /// MKM ? Kulturni centar ?Magacin?

12 /// Sahat Tower

13 /// Kula Neboj?a