Back to top

Konstantinos Petrović

Konstantinos Petrović, rođen u Valjevu  2. oktobra 1995. godine. Trenutno je na završnoj godini master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, modul slikarstvo u klasi profesora Vidoja Tucovića.  Završio je osnovne akademske studije  na Filološko-umetničkom fakultetu , smer zidno slikarstvo u klasi profesora Gorana Rakića.  Realizovao je 7 samostalnih izložbi I učestvovao na mnogobrojnim grupnim izložbama na teritoriji Republike Srbije.  Trenutno se bavi realizacijom svog master rada koji se zasniva na preispitivanju ličnog stava i sagledavanja komunističkog jugoslovenskog i religijskog kulturnog nasleđa.  Kroz svoj rad, gradi nove narative i simbole, modifikujući već postojeće, na isti način na koji su se i oni izrodili u našoj kulturnoj zaovstavštini.  Pored master rada, aktivno učestvuje i na projektu #ffffff koja predstavlja kontinuirani proces prikupljanja, sortiranja i kodiranja jednobojnih predmeta u određene grupe. Od 2020. godine član multimedijalnog centra Šok Zadruge.

#ffffff

Projekat #ffffff predstavlja seriju radova nastalih u periodu između 2019. i 2021. godine. Radovi se sastoje od predmeta sortiranih u više grupa, koji su nastali mašinskim putem, visokotiražnim štampanjem, livenjem, digitalnim putem, ili u serijskoj proizvodnji. Umetnik predmete prikuplja, kasifikuje, a zatim koristi kao materijal za građenje svog vizuelnog izraza. Za predmete u ovoj novonastaloj zbirci, boja je primarni uslov, a kodiranjem predmeta na osnovu boje (davanjem šifre, odnosno imena), predmet gubi svoje značenje i pređašnju funkciju. Radovi predstavljaju „kolekcije”, koje za cilj imaju izazivanje intenzivnog vizuelnog nadražaja kod posmatrača, ali i pozivanje publike na učešće u sam proces dopunjavanja kolekcije. Ovaj projekat jeste proces kontinuiranog prikupljanja i klasifikovanja. Kolekcije imaju mogućnost da se transformišu u skladu sa prostorom u kome se nalaze, kao i u skladu sa novododatim predmetima. Svaki predmet, osim što predstavlja jediničnu vrednost u grupi, takođe može biti i uzorak kojim se realizuje eksperiment umnožavanja ili prikazivanja novih boja na osnovu već postojećih, koje se nalaze u kolekciji.

Intervju

Šta je za tebe zajednički jezik mladih?

Zajednički jezik mladih za mene predstavlja zajednički napredak u kome nakon velikih i brzih promena i dalje uspeva da se održi jedna zajednica mladih ljudi koji uspevaju da se prilagode i odgovore na novonastalu situaciju.

Kako izgleda proces nastanka jednog tvog rada?

Okosnica radova mi je analitičnost i kontinuitet, bez jasno određenog završnog proizvoda (sa idejom rada koji nema završnu fazu). U tom smislu, sam proces formiranja "konačnog" proizvoda, jeste rad. Rad je presek stanja analitično-istraživačkog pristupa nekoj temi u datom vremenskom trenutku (periodu).

Koji su izazovi stvaranja umetnosti onakvom kakvom je ti stvaraš?

Izazovi stvaranja bilo kakve umetnosti trenutno jeste ostvarivanje finansijske podrške.

Da li si ti umetnik/ca i šta za tebe predstavlja ta reč?

Po zvaničnom zvanju, da, s tim što se trudim izbegavati tu "titulicu" kao i uključivanje u začarane i zatvorene  krugove grupa (umetnika) koji nisu otvoreni za komunikaciju i transparentnost za druge grupe I rešenja.

Koji je tvoj beg od stvarnosti? Imaš li uopšte potrebu za begom?

U ovom trenutku u kojem nastaju radovi verujem da bi realnost trebalo da bude predmet odnosno polje istraživanja kao i mesto realizacije daljih umetničkih praksi.

Šta za tebe znači biti inovativan?

Inovativnost, u svom izvornom značenju, kao kreiranje novog sadržaja  verujem da ne postoji.

Sada, inovativnost za mene predstavlja dobro poznavanje sveukupnih predjašnjih dešavanja i prilika (nevezanih naravno samo za umetnost) i vešto uklapanje istih u jednu novu funkcionalnu celinu.

Imaš li plan za budućnost? Gde tvoja umetnička praksa može da te odvede?

Udruživanje sa stručnjacima iz sfera van umetničkih polja i kreiranje novih zajedničkih radova sa ciljem preispitivanja i sagledavanja umetničkih praksi iz njihovog ugla, koji sa saznanjima iz svojih oblasti mogu uticati na kreiranje novog sadržaja i ukazivanje na greške ili nelogičnosti celokupne umetničke prakse.

Šta je najviše uticalo na tebe da postaneš ono što si sada / da se baviš time čime se baviš?

Društvo i porodica.

Kako bi opisao/la mladu srpsku kulturno-umetničku scenu?

Vroom

Na koji način te tvoj idejni i stvaralački proces oblikuje i/ili menja kao ličnost, da li uopšte?

Promene koje utiču na oblikovanje ličnosti su svakodnevne i podstaknute mnogim stvarima pored samog stvaralačkog procesa tako da je teško ispratiti koliki je procenat promene uzrokovan idejnim i stvaralačkim procesom.