Back to top

Autori prožimaju svoje individualne prakse i poetike u okviru ovog zajedničkog projekta. Naša zajednička praksa, pre svega predstavlja kulminaciju dosadašnjeg druženja i kolaborativnog duha jedne grupe.

Soba 2.0

Autori prožimaju svoje individualne prakse i poetike u okviru ovog zajedničkog projekta. Soba 2.0 je čin osvajanja novog prostora, trenutak useljenja. Prostorna instalacija svojom atmosferom stvara utisak tek useljenog doma kroz rekontekstualizaciju njegovih elemenata. Cilj je da se stvori interaktivan doživljaj koji poziva publiku da se ugosti u proces i prostor, gde su u svakodnevnom utisnute lične simbolike i poetike. Izložba je koncipirana tako da predstavi suživot različitih umetničkih senzibiliteta i tački gledišta. Pre svega predstavlja kulminaciju dosadašnjeg druženja i kolaborativnog duha jedne grupe.

Intervju

Šta je za tebe zajednički jezik mladih?

Osvajanje zajedničkog prostora i otvaranje tog prostora za druge, događaji

Kako izgleda proces nastanka jednog tvog rada?

Brejnstorming, crunching

Koji su izazovi stvaranja umetnosti onakvom kakvom je ti stvaraš?

Izazov je da se udružimo, da profunkcionišemo kao celina

Da li si ti umetnik/ca i šta za tebe predstavlja ta reč?

Ide gas

Koji je tvoj beg od stvarnosti? Imaš li uopšte potrebu za begom?

Ovo što radimo, radimo u okviru realnosti. Cilj je upravo da ostanemo u domenu stvarnosti, ne bežimo ni od čega.

Šta za tebe znači biti inovativan?

Na ovo pitanje ne mogu dati odgovor

Imaš li plan za budućnost? Gde tvoja umetnička praksa može da te odvede?

Plan nam je da ispitujemo polje zajedništva i gde to može da nas odvede.

Šta je najviše uticalo na tebe da postaneš ono što si sada / da se baviš time čime se baviš?

Okolina, kolege, mentori, entuzijazam, motivacija

Kako bi opisao/la mladu srpsku kulturno-umetničku scenu?

Šarenolika, nedovoljno transparentna

Na koji način te tvoj idejni i stvaralački proces oblikuje i/ili menja kao ličnost, da li uopšte?

Otvara nas za druge perspektive, razvija taj empatični osećaj za druge