Back to top

Iva Palurović

Rođena 21.02.1999. u Beogradu, Srbija. Trenutno na završnoj godini osnovnih akademskih studija Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Prvu godinu upisala kao student slikarstva, a u drugoj godini se prebacila na smer novi mediji.
2019. Učestvovala u organizaciji studentskog događja ,, Open studio day’’.
2019. Samostalna izložba ,,Rad i pobuna’’ u radničkom muzeju ,,Trudbenik’’, izlagala fotografije radnika u okviru festivala solidarnosti.
2019. Učestvovala u organizaciji društveno-umetničkog projekta ,,Domiraj’’ koji se održavao u ,,Kući za ljudskih prava i demokratije’’, u ,,Centru za kulturnu dekontaminaciju’’ i u ,,Uličnoj galeriji’’.
2020. Grupna izložba ,,C-19/radovi iz karantina’’ u galeriji ,FLU’’.
2020. Grupna izložba ,,InfFLUenca: Predlozi i izjave u raspravi’’ u galeriji ,,Poodrom’’.

Penzionerska šetnja; 25’ 23’’

Snimak je nastao tokom totalnog lockdown-a 2020-te. Go pro kamera je okacena oko grudi penzionerke koja šeta svoju dnevnu dvadesetominutnu šetnju u periodu kada je dozvoljen izlazak samo osobama koje su starije od 65. godina.