Back to top

Iris Blauensteiner

Iris Blauensteiner, sa sedištem u Beču (Austrija), radi kao rediteljka, umetnica i autorka. Studirala je „Umetnost i digitalne medije“ na Akademiji lepih umetnosti u Beču i teoriju filma i medija na Univerzitetu u Beču. Od 2004. snima umetničke filmove. Njeni filmovi, najnoviji „Svet je plav na svojim ivicama“, „Druge_slike“ i „Odmor“, prikazani su na međunarodnim festivalima. 2016. objavljen je njen prvi roman „Kopfzecke“. Dobitnica je brojnih nagrada i grantova, kao što je nagrada Sonja-Savić na Festivalu alternativnog filma/videa Beograd 2018. Članica je zadruge Zlatni piksel – udruženja za pokretne slike, umetnost i medije u izložbenom i bioskopskom kontekstu.

Rest; 55’00”

Središte stvaralaštva Iris Blauensteiner čine atmosfere – krhki momenti između situacija iz kojih one mogu da evoluiraju. Interesuju je ljudi u međusobnom odnosu i okolini, u ambivalentim perspektivama, u dinamici koja iz njih proizilazi i mogućnostima njihovog izražavanja kroz inovativne narativne forme poput filma, slike, zvuka, teksta i kroz socijalnu interakciju.