Back to top

Adna Muslija

Potraga za likovnim izrazom, svela mi se na potragu za sistemskim rješenjem. 

Adna Muslija rođena je u Zenici 1996. Posle završene gimnazije upisuje Nastavnički odsek na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu. Jedan semestar provodi na Faculdade des Belas Artes u Portu, Portugal, u klasi prof. Sofie Torres Gonçalves, gde sprovodi projekat Unbearable lightness of painting, istražujući savremene tendencije u mediju slikarstva i mogućnosti ‘novog’ u slikarstvu. Birajući slikarstvo kao matični predmet, diplomira u klasi prof. dr. Ive Simčić, a završni diplomski rad na temu “Umetnost kao ideološki aparat-ideologija kao umetnički sadržaj” odbranila je 2019. Interesovanje za teoriju umetnosti i istraživanje uloge reči i teksta u likovnim umetnostima produbljuje kroz učestvovanje na Summer School as School programu Centra za Savremenu umetnost Stacion u Prištini, gde uspešno završava kurs “Inside the Language: Words and Art” pod mentorstvom Sezgina Boynika. 2019. je roglašena najboljim studentom Nastavničkog odseka i nominovana za godišnju nagradu “Alija Kučukalić”. Drugi ciklus studija na Nastavničkom odesku, usmerenje slikarstvo, završila je odbranom Master rada na temu “Komunikacijsko-semiotička dimenzija umetnosti: Od znaka do ideologije”, 2020. Godine. Dva puta joj je dodeljeno priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu. Pohađa drugi ciklus studija na Filozofskom fakultetu, na dvopredmetnom programu: Istorija umetnosti: moderna i savremena umetnost i komparativna književnost.
Izlagala je na nekoliko grupnih izložbi i samostalnih izložbi u Sarajevu, Banja Luci, Portu i Milanu. Pored samostalne umetničke prakse, deluje u okviru umetničkog dua SINovi, sa Kemilom Bektešijem. Dio je organizacionog i kuratorijalnog tima Galerije savremene umetnosti Brodac u Sarajevu.

Šta je za tebe zajednički jezik mladih?

Zajednički jezik je prazni označitelj. Uvijek prisutan, fluidan i promjenljiv. Cilj kojem konstantno težimo

Kako izgleda proces nastanka jednog tvog rada?

Proces nastanka mog rada podrazumijeva puno razmišljanja i malo rada. Svaki moj rad je omaž Stilinovićevoj Pohvali ljenosti. 

Koji su izazovi stvaranja umetnosti onakvom kakvom je ti stvaraš?

Jedini izazov je taj što me vrlo često navede na pomisao da umjetnost, koja sebi za cilj postavlja društvene promjene, sama po sebi nije dovoljna.

Da li si ti umetnik/ca i šta za tebe predstavlja ta reč?

Prije bih sebe nazvala anti-umjetnicom. Riječ umjetnik, sakupila je u sebi mnogo spektakla, glamura i lažne duhovnosti. Umjetnik je postao pijun populizma i/ili prestiža. I jedno i drugo mi se gadi.

Koji je tvoj beg od stvarnosti? Imaš li uopšte potrebu za begom?

Stvarnost nam je odavno simulirana. Zato, bijeg od stvarnosti predstavlja bijeg od bijega. Stvarnosti se treba vratiti. 

Šta za tebe znači biti inovativan?

Spojiti naizgled nespojivo.

Imaš li plan za budućnost? Gde tvoja umetnička praksa može da te odvede?

Moja praksa me trenutno odvela u književnost i filozofiju, a često me odvede matematici i fizici. Zato sam odustala od planiranja. 

Šta je najviše uticalo na tebe da postaneš ono što si sada / da se baviš time čime se baviš?

Moja profesorica Iva Simčić sa svojom rečenicom "Adna, slikarstvo vam nije dovoljno."

Kako bi opisao/la mladu srpsku kulturno-umetničku scenu?

Mlada srpska umjetnička scena je vrijedna njegovanja i ulaganja.

Na koji način te tvoj idejni i stvaralački proces oblikuje i/ili menja kao ličnost, da li uopšte?

Moj stvaralački proces naučio me da svijet nikada ne treba gledati iz jednog ugla, te da je takav način življenja umarajući, ali da uvijek pruži drugačije "zato". Moja praksa me odvela do teških pitanja, ali i pružila odgovore koji mi daju optimistične odgovore.