Back to top

Dea Džanković

Moja umetnost je traženje sopstvenog jezika kojom komuniciram proces integracije individue i univerzalnu istinu bivstvovanja.

Dea Džanković je interdisciplinarna umetnica sa sedištem u Beogradu. Provela je poslednjih par godina između Beograda, Istanbula i Berlina. U Istanbulu je završila Master za vizualne umetnosti, dok je u Berlinu radila praksu za produkcijsku kuću in between media, gde i dalje radi na projektima. U Londonu je objavila dva akademska članka na temu feminizma i umetnosti, a u Beogradu trenutno razvija svoju umetničku praksu koja obuhvata video instalaciju, fotografiju, performans, režiju i pisanje poezije. Do sada je izlagala samostalno i na grupnim izložbama.

„Menažerija“ (April, 2021) je interaktivna instalacija koja se bavi ispitivanjem identiteta stavljajući ga u fizički kontekst staklene vitrine, predmeta koji se u nekom obliku nalazi u svačijem domu. Kroz kreiranje replike kućno- sakralnog prostora, ispitujem tenziju koja postoji između forsirane kreacije ega i negiranih delova ličnosti koji se potiskuju. Instalacija je interaktivna, i daje nam mogućnost da otvorimo, zadiremo i ispitujemo sve njene kutke, što je metafora procesa samospoznaje. Većina predmeta u sebi sadži fragmente druge predmeta i stvari, što je jasna aluzija na naše fragmentirane delove ličnosti kojima se ne bavimo, i koji se ispoljavaju na jako neprijatne, a često i brutalne načine. Delo ukazuje na apsolutnu važnost procesa integracije i prevazilaženja konstantnog ponavljanja šablona ponašanja i odnosa, koji u suprotnom postaje entitet za sebe i porodični identitet koji se prenosi na sledeće generacije.

What is the language in common for the young people today?

Stvaralaštvo kojim komuniciramo probleme sadašnjeg trenutka sa kojima se suočavamo.

What does the process of making one of your pieces look like?

Moje stvaralaštvo se vodi ideacijom rituala, i svaki proces kreacije jednog dela za mene predstavlja svojevrsnu defragmentaciju i korak ka integraciji ličnosti i oslobađanja stega nametnute konstrukcije identiteta.

Which challenges have you faced while making art as you know it?

Izazovi mog stvaralaštva jesu nalaženje prostora i organizacija koje su okrenute ka ekperimentalnijem principu u umetnosti i interdisciplinarnosti.

Do you consider yourself an artist, and what does that word mean to you?

Jesam, za mene ta reč predstavlja životni poziv.

What is your escape from reality? Do you even have a need to escape from something?

Nemam potrebu za begom od stvarnosti.

What does the word innovative mean to you?

Biti inovativan znači konstanto eksperimentisanje i igranje kroz život, ispitivanje pravila i i različitih perspektiva.

Do you have a plan for the future? Where can your artistic practice take you?

Moji planovi su da upišem još jedan master ili doktorske studije gde ću moći da se fokusiram na nove medije i da usavršim svoj umetnički izraz.

What made the biggest influence on you to become what you are today and do what you do now?

Moja životna priča naravno.

How would you describe Serbian (Balkan or European-depends on where you live and work) contemporary cultural scene?

Mladu umetničku scenu bi opisala kao raznovrsnu, ali nažalost jako raštrkanu i bez veće svesti o značaju saradnje.

In which way does your creative process shape you or changes you as a person, if it does at all?

Stvaralački proces me unapređuje kao ličnost jer zahvaljujuči njemu uspevam da komuniciram svari koje ne bih drugačije umela, kao i da se sa njima suočim u jednom bezbednom procesu koji je pun razumevanja i podrške.