Back to top

Borjan Grujić

Koncept: „stvari na korišćenje“ je postojao, to nije utopija!/ provokacija privatne svojine (građanskog društva)

Borjan Grujić (1986.) grafički dizajner. Završio je Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. 

Bavi se nezavisnom umetničkom proizvodnjom: crtežima, slikama, digitalnim grafikama i kreiranjem šuškavaca. Član je i dizajner u internaicionalnom psihoanalitičkom pokretu: Lakan Balkan. 

Autor je izložbe “Društvena svojina” u Radničkom muzeju Trudbenik.

U svojim radovima pokušavam da uhvatim aktuelnost dominantnog ideološkog diskursa

i da, po prinicipu psihoanalitičkog reza:

1 Postavljam pitanja (svakom subjektu pojedinačno u odnosu na taj diskurs)

2 Pretvaram ga u svoj autentični diskurs

What is the language in common for the young people today?

Zajednički jezik mladih bi mogao da bude pronađen u moru nasleđa proleterske kulture.

What does the process of making one of your pieces look like?

Proces nastanka mog rada sastoji se iz sagledavanja dominantnog diskursa i njegove ideologije, zatim iz izdvajanja ključnih mesta u njemu, i na kraju, iz moje spontane i autentične reakcije na njih, po principu psihoanalitičkog reza.

Which challenges have you faced while making art as you know it?

Izazovi su za mene vezani za prikazivanje istine/ raskrinkavanje ideologije.

Do you consider yourself an artist, and what does that word mean to you?

Ja sam pre svega neko ko se bavi vizuelnom produkcijom.

What is your escape from reality? Do you even have a need to escape from something?

Ne.

What does the word innovative mean to you?

Inovativnost je u pronalaženju novih oblika (umetničke) produkcije, tu mislim na oblike koji nemaju hijerarhijsku strukturu, dominantnu u današnjem vremenu i u konstantnoj potrazi za (sopstvenom) istinom.

Do you have a plan for the future? Where can your artistic practice take you?

Ne.

What made the biggest influence on you to become what you are today and do what you do now?

Na mene svakodnevno utiče međunarodni pokret: Lakan Balkan, a takođe su uticale i mnoge knjige, recimo zbirka pesama: Poezije herezije, slovenačkog pesnika Jana Simončiča.

How would you describe Serbian (Balkan or European-depends on where you live and work) contemporary cultural scene?

Scena je jednoobrazna, ona kojoj je potrebna ozbiljna reedukacija, ali uvek ima jeretika.

In which way does your creative process shape you or changes you as a person, if it does at all?

Moj stvaralački proces mi pomaže, pre svega da komuniciram sa ljudima i takođe me uči strpljenju i preciznosti u sagledavanju stvari.