Back to top

BIJENALE MLADIH 2021: JAVNI POZIV ZA KUSTOSKU POZICIJU

Udruženje likovnih umetnika Srbije upućuje javni poziv za kustosku poziciju prvog Bijenala mladih u Beogradu koje će biti održano u avgustu 2021. godine.


Bijenale mladih je nova inicijativa pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije u okviru koje će tokom 2021. godine biti organizovana međunarodna izložba savremene umetnosti mladih, radionice produkcije radova s timom kustosa iz Srbije i regiona, kao i diskurzivni program. Organizacioni tim Bijenala mladih čini grupa preko pedeset mladih koji deluju u polju vizuelnih umetnosti, teorije umetnosti i kustoskih praksi, arhitekture i menadžmenta u kulturi.


Prijave kandidata/kinja bi trebalo da budu usaglašene s tematskim usmerenjem koje predlaže Organizacioni tim BM, a koje se odnosi na refleksiju permanetnog kriznog stanja u savremenom društvu i polju umetnosti, sagledanog kroz (1) ideološku transformaciju rada (u umetnosti i drugim oblastima društvenog delovanja), (2) javnog prostora i javnog interesa, kao i (3) zdravstveno-ekoloških posledica koje imaju uticaja na savremeni svet.

Na osnovu ovog poziva biće izabran jedan kustos ili kustoskinja iz Srbije koji će učestvovati u radu kustoskog tima Bijenala mladih, koji čine još dva kustosa ili kustoskinje iz regiona. Kustoski tim će imati zadatak da:

kroz zajednički rad formuliše temu Bijenala mladih 2021 u odnosu na navedeni tematski okvir koji predlaže Umetnički savet ULUS-a, odnosno Organizacioni tim Bijenala mladih;

sarađuje s 40 mladih umetnika iz Srbije i regiona u procesu osmišljavanja i produkcije radova u okviru radionica tokom proleća 2021. godine;

učestvuje u selekciji radova za izložbu Bijenala mladih 2021 na osnovu javnog poziva koji raspisuju Umetnički savet ULUS-a i Organizacioni tim Bijenala mladih;

osmisli izložbenu postavku Bijenala mladih 2021, koja se dešava u nekoliko gradova


Kriterijumi

Na poziv se mogu prijaviti kandidati/kinje koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

starosti do 40 godina;

u svojoj kustoskoj praksi se bave savremenim teorijsko-umetničkim diskursom;

govore engleski jezik, što je važno budući da je Bijenale mladih međunarodni događaj;

 

Prijave kustosa koji nisu do sada kustosirali izložbe su takođe dobrodošle. Poziv je otvoren i za kustoske timove.Ciljevi poziva

 

Odabrani kandidat ili kandidatkinja imaće prilike da:

 

direktno sarađuje s 40 mladih umetnika i umetnica sa Balkana u procesu produkcije radova koji će činiti deo izložbe Bijenala mladih 2021;

direktno sarađuje s grupom mladih iz Organizacionog tima BM;

predstavi svoje ideje kroz izgradnju kustoskog koncepta Bijenala mladih 2021 u saradnji s kustoskim timom, organizacionim timom Bijenala i Umetničkim savetom ULUS-a;

učestvuje u uređivanju publikacije koja prati Bijenale mladih;

promoviše svoj rad u regionu i šire kroz glavni i prateći program Bijenala koji se realizuje u partnerstvu s najprogresivnijim ustanovama i organizacijama na Balkanu koje se bave savremenim izlagačkim praksama (mladih);

Troškovi rada kustoskog tima su pokriveni sredstvima organizatora, što podrazumeva: honorare za realizaciju programa produkcije radova i realizaciju izložbene postavke Bijenala mladih, troškove puta i smeštaja u odnosu na potrebe projekta. Organizator ova sredstva tek treba da potražuje.


Konkursna dokumentacija

Prijave moraju da sadrže:

Prijavni formular (koji možete preuzeti ovde) u kojem je potrebno obrazložiti ideju kustoskog koncepta na osnovu spomenutog tematskog okvira;

Propratno pismo u kojem je naznačena motivacija za uključivanje u ovaj projekat i obrazloženo na koji način kustoski rad kandidata/kinje odgovara kriterijumima ovog poziva (do 500 reči);

Kandidati/kinje uz prijavu mogu priložiti i portfolio, što nije obavezan prilog budući da prethodno iskustvo nije uslov za konkurisanje.

Prijavu je moguće podneti do 15. januara 2021. godine direktnim slanjem na elektronsku adresu: bm.konkurs@gmail.com. Rezultati konkursa će biti poznati do sredine februara 2021.

Molimo vas da sva pitanja blagovemeno uputite Organizacionom timu Bijenala mladih na elektronsku adresu: ulus.bijenalemladih@gmail.com.

Odluku o izboru kandidata/kinje na osnovu ovog javnog poziva donosi Umetnički savet Udruženja likovnih umetnika Srbije u saradnji sa Organizacionim timom Bijenala mladih. Molimo sve kandidate/kinje da se prilikom konkurisanja upoznaju s detaljnim informacijama o organizacionoj strukturi Bijenala mladih za 2021 koju je usvojio Umetnički savet ULUSa, kao i detaljnijim obrazloženjem angažovanja kustoskog tima.